รู้จักกันก่อน

8888

นายธเนตร  เล็กวารี

Advertisements

ผลงานปี 2553

ผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ปี 2553

เรื่องเล่าชาวหุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.